Ky Asianajotoimisto Möller Advokatbyrå Kb

Finska   English


Leif Möller

Advokat, vicehäradshövding
Examen: juris kandidat 1978
Språk: finska, svenska, engelska, tyska

Medlemskap:
Finlands Juristförbund 1973
Finlands Advokatförbund 1992,  bl.a. Helsingfors advokatförenings ledamot i advokatförbundets delegation 2005 - 2011
Borgå företagare 1995

Född: 1954, Helsingfors

 

Till Er tjänst i många slags rättsliga ärenden

Konsultationer 
 • kontorstid vardagar kl. 9.00 - 16.00 
 • konsultationer enligt överenskommelse
 • mottagning kan ordnas även kvällstid 
Våra specialområden är
 • förlikningar, rättegångar 
 • allmän privaträtt (i princip alla civila ärenden) 
 • familje- och arvsrätt 
 • brottmål 
Vi är verksamma också bl.a. på följande rättsområden
 • arbetsavtalsrätt, såsom uppsägningstvister 
 • fastighetsrätt, såsom ansvar för mögelskador vid fastighetsköp
 • företagsrätt, såsom bolags- eller affärsavtal
Kortfattat om våra debiteringsprinciper
 • Uppdrag sköts mot timdebitering om inte annat avtalats skriftligt 
 • Preliminär förfrågan < 1/4 h avgiftsfri
 • Minimidebitering för rådgivning motsvarar en timmes arvode
 • Minimidebitering för juridiskt utlåtande motsvarar tre timmars arvode
 • Till arvoden och skattebelagda kostnader tilläggs mervärdesskatt (moms) enligt den mervärdesskattesats, som gäller vid tidpunkten för          fakureringen

Vi svarar gärna på era förfrågningar per telefon eller via e-post.

 

Ky Asianajotoimisto Möller
Advokatbyrå Kb

Alexandersgatan 22 A 2
06100 BORGÅ

Tel. +358 (0)19 580 875
Fax +358 (0)19 580 876
e-mail: förnamn.efternamn@mollerlaw.fi

Utskrift