Juridiska  tjänster i Borgå


Möller Law Kb erbjuder juridiska tjänster i Borgå med över 30 års erfarenhet. Juridiska tjänster erbjuds särskilt inom familjeförmögenhets- och arvsrättens områden samt för avtalsuppgörelser och förlikningar.


Möller Law Kb ägs av JuK, vicehäradshövding Leif Möller (f. 1954), som ansvarar för de juridiska tjänsterna. VH Möller inledde sin advokatverksamhet år 1992.
Därförinnan verkade han bl.a. som Borgå stads allmänna rättsbiträde åren 1985-1992. 

Tjänster erbjuds på finska, svenska, tyska och engelska. Uppdrag i rättegångar och förvaltningsprocesser tas emot efter bedömning från fall till fall.

Motto: ‘Det är ofta mest rationellt att förlikas’


Vänligen tag kontakt

 
Adress

Möller Law Kb

Röijarevägen 11

06450 Borgå

Suomi

 
E-post
 
Telefon